Medytacja Zen w sztukach walki

20 stycznia 2024 Autor admin 0

Medytacja jest kluczowym elementem w sztukach walki, szczególnie w tradycyjnych formach, takich jak Karate. Każdy trening rozpoczyna i kończy się Mokuso, ale często nie jest wyjaśnione, w jaki sposób oddychać, co jest dużym błędem, a także że nie przywiązuje się uwagi do zazen. Medytacja w Karate i innych sztukach walki może przybierać różne formy, takie jak:
Mokusō – medytacja siedząca, wykonywana na początku i na końcu treningu. Polega na zamknięciu oczu, złożeniu rąk na kolanach i skupieniu się na oddechu. Celem jest osiągnięcie stanu ciszy i spokoju wewnętrznego.
Zazen – medytacja siedząca, polegająca na skupieniu się na oddechu i obserwowaniu własnych myśli i uczuć bez oceniania i przywiązywania się do nich. Zazen pomaga w osiągnięciu stanu pustki, w którym umysł jest wolny od wszelkich zakłóceń i iluzji.
Kata – sekwencja ruchów, która ma na celu wyrazić i doskonalić technikę walki. Kata jest wykonywana z pełnym zaangażowaniem i skupieniem, tak jakby przeciwnik był naprawdę obecny. Kata jest także formą medytacji ruchowej, która łączy ciało i umysł w harmonijną całość.
Koan – zagadka lub paradoks, który ma na celu wywołać u ucznia nagłe olśnienie i odkrycie prawdy. Koan jest zadawany przez mistrza i wymaga od ucznia niekonwencjonalnego i intuicyjnego rozwiązania, które nie jest możliwe do znalezienia przez zwykły rozum.
Dojo – miejsce, gdzie odbywa się praktyka zen i budo. Dojo to nie tylko sala treningowa, ale także przestrzeń duchowa, w której panuje atmosfera szacunku, dyscypliny i współpracy. Dojo to także symbol drogi (do), którą podąża każdy praktykujący zen i sztuki walki.


Omori Sogen-Roshi mistrz zen i sztuk walki w swoim eseju „Zen i Budo” omawia związek między filozofią zen a drogą wojownika (budo). Autor wyjaśnia, że budo nie oznacza tylko technik bojowych, ale także kulturę, szacunek, dyscyplinę i samodoskonalenie. Zen jest nieodłączną częścią budo, ponieważ pomaga w osiągnięciu stanu pełnej koncentracji, harmonii i pustki, niezbędnego do skutecznego działania. Zen i budo to także sposób na rozwój duchowy i fizyczny poprzez praktykę medytacji, koanów i kata. Zen i budo to nie tylko sztuka walki, ale także filozofia i styl życia, który może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, rozwoju i kreatywności.


Zen ma swoje korzenie w historii Japonii, gdzie samurajowie, czyli wojownicy feudalni, łączyli sztukę walki z duchowością. Samurajowie byli pod wpływem konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu, a zwłaszcza jego odmiany zen. Zen pomagał im w osiągnięciu stanu pełnej koncentracji, spokoju i harmonii, niezbędnego do skutecznego działania na polu bitwy. Zen uczył ich także szacunku, dyscypliny i samodoskonalenia.